بخش روانپزشکی مردان

رئیس بخش : دکتر علیرضا حاج سید جوادی(متخصص روانپزشکی ، استادیار و هیات علمی دانشگاه )
سرپرستار بخش : آقای فرامرز کلهر ( کارشناس ارشد پرستاری)

تلفن: 02833555054- داخلی :218
ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com
دراین بخش بیماران دارای اختلالات روان به صورت الکتیو و انتقالی از بخش اورژانس بستری می گردند
موقعیت : بخش مردان در طبقه همکف ساختمان شماره 2 واقع شده است . این بخش دارای 6 اتاق جهت بیماران و 29 تخت فعال و یک تخت ایزوله می باشد .
 امکانات : اتاق ویزیت ، اتاق تریتمنت ، اتاق سیگار ، سالن غذا خوری ، پاویون خانم ها ، پاویون آقایان ، آبدار خانه ، اتاق ایزوله
تجهیزات بخش : ترالی اورژانس، دستگاه الکتروشوک، دستگاه مانیتورینگ پرتابل ، دستگاه EKG ، ساکشنو...