واحد رادیولوژی
مسئول فنی  رادیولوژی : دکتر محمدی  (متخصص رادیولوژی )
مسئول بخش رادیولوژی  : خانم فخری نادری افشار  (کارشناس رادیولوژی)
تلفن :33555054-028
داخلی : 240
ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com
موقعیت مکانی : این واحد در زیرزمین ساختمان شماره 2 واقع شده است
واحد رادیولوژی برای  کلیه گرافی ها جهت بیماران بستری و سرپایی با تعرفه دولتی در تمامی روزهای هفته بجز تعطیلات در ساعات 8 صبح تا 14 ظهر فعال میباشد
امکانات و تجهیزات : ترالی اورژانس ، دستگاه رادیوگرافی واریان تیوپ ثابت با رویه تخت شناور ، دستگاه پروسسور ظهور و ثبوت فیلم و..