اخبار
نشست صمیمانه مدیران و مسئولین مرکز با نیروهای خدماتی

1396/7/3 دوشنبه

 
اولین نشست صمیمانه "مدیران و مسئولین مرکز در سال 1396،با حضور مدیر محترم مرکز ،مدیرپرستاری مسئول حراست ،مدیران مالی و اداری و مسئولین بخش ها  دراواخر شهریور ماه در محل سالن کنفرانس مرکز ،برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص"   مشکلات نیروهای خدماتی در مرکز و پیشنهاداتی درخصوص رفع آنها برگزار شد.
در ادامه  لزوم اجرای مقررات اداری و رعایت ضوابط و آیین نامه های ابلاغی از معاونت توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.