واحد رادیولوژی
کارمند رادیولوژی : 
 
      نام و نام خانوادگی : دکتر محمدی 
سمت : مسئول فنی رادیولوژی
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 240 کارمند رادیولوژی
 
      نام و نام خانوادگی : فخری نادری افشار
سمت : مسئول بخش رایولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : رادیولوژی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 240 


 
موقعیت مکانی : این واحد در زیرزمین ساختمان شماره 2 واقع شده است
واحد رادیولوژی برای  کلیه گرافی ها جهت بیماران بستری و سرپایی با تعرفه دولتی در تمامی روزهای هفته بجز تعطیلات در ساعات 8 صبح تا 14 ظهر فعال میباشد
امکانات و تجهیزات : ترالی اورژانس ، دستگاه رادیوگرافی واریان تیوپ ثابت با رویه تخت شناور ، دستگاه پروسسور ظهور و ثبوت فیلم و..