تقویم سلامت 1396
فروردین
روز جهانی آب 2
روز جهانی مبارزه با سل 4
روز سلامتی - روز جهانی بهداشت 18
هفته بهداشت مدارس 18 الی 24
روز دندانپزشکی 23
روز جهانی هموفیلی 28
روز آزمایشگاه 30
 
اردیبهشت
هفته سلامت 1-7
روز زمین پاک 2
هفته ایمنی راه ها 2-8
روز جهانی پیشگیری از مالاریا 5
هفته جهانی واکسیناسیون 6 - 11
روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی 8
روز جهانی کار و کارگر 11
روز جهانی آسم و آلرژی
روز جهانی ماما 15
روز جهانی جوان 18
روز جهانی تالاسمی 18
روز جهانی خانواده 27
روز ارتباطات و روایط عمومی 27
روز جهانی فشار خون بالا 27
 
خرداد
روز جهانی تیروئید 4
هفته جهانی تیروئید 3 - 10
هفته ملی بدون دخانیات 4 - 10
روز جهانی بدون دخانیات 10
هفته جهانی سلامت مردان 24 - 31
 
تیر
وز جهانی مبارزه با مواد مخدر 5
هفته مبارزه با مواد مخدر 5-12
روز مشاوره و آزمایش HIV 7
روز مبارزه با سلاح های میکروبی 8
روز جهانی نوجوان 11
روز جهانی بیماری های مشترک دام و انسان 13
هفته زئو نوز 13-18
روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده 20
روز عقب ماندگی ذهنی 30
روز معلولین جسمی و حرکتی 31
 
مرداد
روز جهانی هپاتیت 6
هفته حمایت از بیماران هموفیلی 1 - 7
روز جهانی تغذیه با شیر مادر 10
هفته جهانی شیر مادر 13 - 19
هفته ارتقائ سلامت جوانان 21-28
 
شهریور
روز پزشک 1
روز کارمند 4
روز داروساز 5
روز بهورز 12
روز جهانی آلزایمر 30
 
مهر
روز جهانی بهداشت محیط 4
روز جهانی هاری 6
روز جهانی قلب 7
روز جهانی ناشنوایان 8
روز جهانی سالمندان 9
هفته جهانی سالمندان 9-16
روز دامپزشکی 14
روز جهانی کودک 16
هفته جهانی کودک 17 - 24
روز جهانی تخم مرغ 17
روز جهانی سلامت روان 18
روز جهانی کاهش بلایای طبیعی 20
روز جهانی بینایی
روز جهانی عصای سفید 23
روز جهانی مبارزه با سل 23
هفته ملی سلامت روان 23 - 30
روز جهانی غذا 24
روز ورزش و تربیت بدنی 26
روز ملی سلامت زنان 28
روز جهانی پوکی استخوان 28
هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا) هفته پایانی مهرماه
 
آبان
هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت 1 - 7
هفته ارتقای سلامت نوجوانان و مدارس
روز بهداشتیار مدارس 15
روز ملی خانواده و تکریم بازنشستگان 20
روز جهانی دیابت 23
روز ازدواج و خانواده 28
هفته حمایت از بیماران کلیوی 23 - 30
 
آذر
یادواره قربانیان حوادث ترافیکی 1
هفته اطلاع رسانی ایدز 4 - 10
روز جهانی مبارزه با ایدز 10
روز جامعه ایمن (سوانح و حوادث) 10
هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح 10-16
روز جهانی معلولین 12
روز جهانی داوطلب 14
روز حمایت از بیماران کلیوی 23
روز پژوهش 25
 
دی
روز ایمنی در برابر زلزله 5
روز هوای پاک 29
 
بهمن
روز جهانی کمک به جذامیان
هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری 14 - 28
روز جهانی مبارزه با سرطان 15
هفته ملی مبارزه با سرطان 8 - 15
 
اسفند
هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما) 1 - 7
روز ملی بهداشت محیط 11
روز جهانی کلیه 17
روز جهانی زنان 17