آلبوم تصاوير
عکسهای روز روانشناس
آلبوم 3 جشن روز مددکار سال 98
آلبوم 2 جشن روز مددکار سال 98
آلبوم 1 جشن روز مددکار سال 98
جشن روزعلوم  آزمایشگاهی ( 2 ) 98
جشن روزعلوم  آزمایشگاهی ( 1 ) 98
جشن روز مددکاری آلبوم ( 2 ) 98
جشن روز مددکاری آلبوم ( 1 ) 98
مسابقات فوتبال دستی به مناسبت جشن پرستاری ( آلبوم 2 )
مسابقات فوتبال دستی به مناسبت جشن پرستاری ( آلبوم 1 )
جشن روز پرستاری 19 دی ماه 97 آلبوم شماره 5
جشن روز پرستاری 19 دی ماه 97 آلبوم شماره 4
جشن روز پرستاری 19 دی ماه 97 آلبوم شماره 3
جشن روز پرستاری 19 دی ماه 97 آلبوم شماره 2
جشن روز پرستاری 19 دی ماه 97 آلبوم شماره 1
عکسهای جشن روز حسابدار آلبوم 2
عکسهای جشن روز حسابدار آلبوم 1
واکراند مدیریتی از بخش رادیولوژی در آذر 97
تقدیر و تشکر از سرکار خانم طالبی در دفتر پرستاری مرکز
معرفی مترون جدید و تقدیر و تشکر از مترون سابق سرکار خانم طالبی
1 2 3