شنبه 24 تير 1396 بیمار من بستری های مکرر در بیمارستان داشته اشت ، پوشش بیمه ای ایشان چگونه می شود؟ بدلیل مسدود بودن پوشش بیمه ای، بیمار شما در عرض یکسال تا 56 روز میتواند بستری با بیمه باشد و هزینه پس از 56 روز با هزینه آزاد محاسبه می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر