كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
بازديدها
پیوندها
جستجو
فوتر
لوگو
لینک فوتر
محتوای صفحه داخلی
منوی بالا
منوی سمت راست
نوار راهبري
هدر
ورود
[p
کارگزین

مسئول کارگزینی  : جلال عباسپور (کارشناس مدیریت بازرگانی)
تلفن : 33555054-028
داخلی : 220

اهم شرح وظایف :

صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، ماموریت و مرخصی و...  
مسئول تدارکات: جلال عباسپور (کارشناس مدیریت بازرگانی)
تلفن : 33555054-028
داخلی : 220
شرح وظایف :
خرید کلیه وسایل و لوازم برای بیمارستان و تهیه و تنظیم سند مربوطه و...
 
1