كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
بازديدها
پیوندها
جستجو
فوتر
لوگو
لینک فوتر
محتوای صفحه داخلی
منوی بالا
منوی سمت راست
نوار راهبري
هدر
ورود
مطالب آموزشی
جهت مشاهده به فایل های پیوست مراجعه فرمائید ...
کلیه مطالب آموزشی پیوست مربوط به بیمارهای روانپزشکی می باشد ...
فايلها
1الکتروشوک.pdf 376.025 KB
aghabmandegi.pdf 334.581 KB
darodarmanivasvasjabri.pdf 312.182 KB
ect.pdf 492.126 KB
ekhtelalafsordegi.pdf 312.061 KB
ekhtelaleleshaksyat1.pdf 251.531 KB
ezterab.pdf 315.293 KB
raftardarmanivasvasijabri.pdf 350.019 KB
schizoferen.pdf 435.694 KB
vasvas.pdf 292.495 KB
استرس.pdf 270.357 KB
استرس2.pdf 125.21 KB
اسکيزوافکتيو.pdf 315.268 KB
اعتياد.pdf 425.822 KB
افسردگي_پاييزي.pdf 201.486 KB
بيماري_شغلي.pdf 1.22 MB
توهم.pdf 211.677 KB
راهنماي_مصرف_ريسپريدون.pdf 343.601 KB
راهنماي_مصرف_هالوپريدول.pdf 312.673 KB
راههاي_جلوگيري_از_عود_اختلال_ا.pdf 306.042 KB
قرص هايي که خطرناک هستند.pdf 333.302 KB
قرص هايي که خطرناک هستند.pdf 333.302 KB
کتابچه_آموزشي_بيماران_اسکيزو.pdf 343.439 KB
کتابچه_آموزشي_بيماران_دو_قطبي.pdf 338.178 KB
کلوزاپين.pdf 265.063 KB
کنترل_خشم.pdf 379.042 KB
ليتيم.pdf 312.306 KB
مسموميت با متادون(1.pdf 265.348 KB
نحوه ارتباط با بيماران روان (پرخاشگر).pdf 348.931 KB
هذيان چيست؟.pdf 294.597 KB
1