اخبار مهم
بازدید رییس و کارشناس محترم اداره بازرسی سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان 22بهمن

1398/9/10 يكشنبه

در مورخه 98/09/10 جناب آقای کاکاوند (رییس محترم بازرسی واحد درمانی تامین اجتماعی ) به اتفاق خانم جعفری (کارشناس محترم ارزیابی آن سازمان) از مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن بازدید بعمل آوردند و ضمن بررسی فنی از واحدهای پاراکلینیکی بازدید بعمل آوردند و در این دیدار جناب آقای بیگدلو برتعامل سازنده فی مابین این مرکز با سازمان تامین اجتماعی تأکید نمودند.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر