اخبار
برگزاری کلاس آموزشی جامعه نگری در مورخه 2 آبان 98 برای خانواده های بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی

1398/9/3 يكشنبه

برگزاری کلاس آموزشی جامعه نگری در مورخه 2 آبان 98 برای خانواده های بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی ترخیص شده در مرداد ماه و اوایل شهریور 98 با حضور خانم دکتر هاشمی و خانم دکتر جهانبخش و تیم مددکاری مرکز آموزش و درمانی 22 بهمن .