اطلاعیه
تخفیف آموزشگاه زبان خارجه سروش برای کارکنان دانشگاه
با سلام و احترام
" با عنایت به تفاهم انجام شده با آموزشگاه زبان خارجه سروش ، مقرر شده است تسهیلات ذیل و به شرح پیوست ، تا 15 آبان سال 97 ، برای کارکنان معرفی شده دانشگاه علوم پزشکی قزوین یا اعضای خانواده آنها درنظر گرفته شود:
1.    تخفیف نقدی 40%  قیمت آموزش و پرورش
2.    تخفیف 30 درصد و پرداخت طی سه قسط با چک شخصی"
اداره امور رفاهی دانشگاه