اطلاعیه
تفاهم انجام شده با مجموعه تالارشهر
باسلام  

    به اطلاع می رساند ، با عنایت به تفاهم انجام شده با مجموعه تالارشهر که تا 19/ 12/ 98 معتبر است،  مجموعه مذکوربرای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، درصورت ارائه کارت شناسایی سازمان یا معرفی‌نامه، تخفیف، به شرح ذیل، درنظر گرفته است.

    شماره تلفن جهت اطلاع از قیمت و سایر جزئیات:   10- 33654001   (داخلی استخر 201    داخلی رستوران 440    داخلی بولینگ 206)

    استخر                     20 درصد تخفیف

    بدنسازی                  20 درصد تخفیف

    بولینگ و بلیارد          20 درصد تخفیف

    رستوران                10 درصد تخفیف

    خشکشویی و کارواش 20 درصد تخفیف

     در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن داخلی 2015 آقای طباطبایی تماس حاصل نمائید.

    اداره امور رفاهی دانشگاه