همایش ها
کارگاه آموزشی کنترل عفونت ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای
 
  • تاریخ برگزاری: 1395/8/18 روز سه شنبه  ساعت 11-14
  • مکان برگزاری: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
  • ارائه دهندگان : خانم ها محمدی ، حسن پور ، رضی
((دوره فوق الزامی  بوده و پس از پایان کنفرانس آزمون برگزار شده و به افرادی که حداقل به 60 درصد سوالات پاسخ صحیح بدهند گواهی ضمن خدمت تعلق خواهد گرفت))
گروه هدف : کلیه کارکنان خدماتی