همایش ها
سمینار آموزشی ایمنی بیمار

تاریخ برگزاری :سه شنبه 8/3/1397

مکان :سالن کنفرانس مرکز

ساعت: 10 الی 12

ارائه دهنده : آزیتا لشگری

گروه هدف : کلیه کارکنان