همایش ها
کارگاه مهارتهای رفتاری و ارتباطی

تاریخ برگزاری :سه شنبه 1/3/1397

مکان :سالن کنفرانس مرکز

ساعت: 10 الی 12

ارائه دهنده :گروه روانشناسی  

گروه هدف : کلیه کارکنان