اخبار مهم
تقدیر و تشکر از تلاش کارکنان مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن توسط مدیر مرکز
  
در مــورخه اول مردادماه سال 96 راستی آزمایی اعتباربخشی بیمارستان از ساعت 8 صبح لغایت 18 توسط نماینده های محترم وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین بعمل آمد ، به گزارش روابط عمومی مرکز، آقای محمدرضا بیگدلو ـ مدیر مرکز بیان داشتند که با توجه به ماهیت مددجویان آن و ساختار فیزیکی بیمارستان، کلیه پرسنل خدوم با تلاش شبانه روزی در راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت و اهداف عالی سازمان گام برداشتند و زحمات فراوانی را متحمل شدند که شایسته است ضمن عرض خداقوت از زحمات آنان تقدیر و تشکر ویژه نمایم.

در پایان اشعار داشتند ، فارق از بحث امتیاز اعتباربخشی ، همه همکاران با همدلی و روحیه بسیجی و تعهد سازمانی اهداف مرکز را پیش از می برند که امید است این همدلی روزافزون گردد انشاء ا...