اخبار مهم
مرکز آموزشی - درمانی 22بهمن ، پس دو دوره ارزیابی درجه یک اعلام شد
 
با توجه به برگزاری دو دوره ارزیابی اعتباربخشی در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن ،دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی –رییس مرکز ، پیرو اعلام نتایج اعتباربخشی و راستی آزمایی انجام شده در هفته جاری کسب عنوان درجه یک را به کلیه مسئولین و کارکنان بخش ها و واحدها تبریک گفته و از تلاش شبانه روزی کلیه همکاران تقدیر و تشکر داشته و آرزوی کسب موفقیت های بیشتر را در سال های آتی برای کلیه عزیزان داشتند .