اخبار مهم
بازدید مشترک مهندس شمس نماینده بنیاد برکت و دکتر مهرام از مرکز
بازدید مشترک مهندس شمس نماینده بنیاد برکت و رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از پروژه های در دست احداث حوزه سلامت استانو همچنین مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن