اخبار اسلایدی
شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد
درس عاشورا درس زندگیست
درس خوبی وفلاحت، بندگیست
اگر چه اندک است طول وقوعش
هزاران درس داد آن با طلوعش
 
امتیاز دهی