اخبار
برگزاری جشن میلاد حضرت مهدی (عج) در بیمارستان 22بهمن ...

1396/2/28 پنجشنبه

منتظران حضرت قائم در روز پنجشنبه 21/2/96 د ر مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن با برگزاری جشنی دور هم گرد آمدند ، در مراسم جشن میلاد حضرت مهدی (عج) با حضور رییس مرکز (دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی) و مدیر مرکز (محمد رضا بیگدلو )  و پرسنل مرکز در خصوص شرابط دوره انتظار صحبت هایی ایراد کردند و با برگزاری مسابقه نقاشی به دو نفر از پرسنل برنده جوایزی اهدا شد .