اخبار
برگزاری مسابقات پینگ پنگ ویژه برادران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن

1396/3/6 شنبه

برگزاری مسابقات پینگ پنگ ویژه برادران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن همزمان با گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و اهدای جوایز به نفرات برتر

به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر یک دوره مسابقات تنیس روی میز در بیمارستان 22بهمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی در پایان این رقابت ها به نفرات برتر جوایزی اهدا شد گفتنی است نفرات اول تا سوم این مسابقات، به ترتیب،مصطفی نصیری ، رضا باطبی ، ناصرحاجی آقایی موفق به کسب این رتبه شدند .