اخبار
تبریک روز کارمندان به کارمندان پر تلاش مرکز

1396/6/5 يكشنبه

تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط زیبا است. درود بر همت بلند‌تان.
محمد رضا بیگدلو (مدیر مرکز ) به همراه فاطمه طالبی ( مدیر پرستاری مرکز ) ضمن حضور در واحدهای مختلف مرکز با اهداء شاخه گلی  روز کارمند را به همکاران تبریک گفته و  از زحمات و تلاشهای بیدریغ همکاران صمیمانه تقدیر و تشکر نمودند .