اخبار
ارسال صد درصد اطلاعات پرونده های پزشکی بیماران مرکز به سامانه سپاس

1396/11/17 سه‌شنبه

به استناد گزارش مسئول واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ، کلیه اطلاعات پرونده های پزشکی مرکز بصورت کامل و بی کم و کاست به سامانه سپاس انتقال یافته است .

بنا به گزارش ،مدیریت محترم بیمارستان جناب آقای محمد رضا بیگدلو ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران ، ابراز داشتند این هدف محقق نمی گرید مگر با همدلی و همراهی همکاران محترم که در این راستا زحمت بسیار متحمل شدند  و با درایت و پیگیری کلیه عزیزان این هدف محقق گردید .