اخبار
بازدید مدیریتی ، مدیریت مرکز و مسئولین واحدها از واحدهای آزمایشگاه ، رادیولوژی و انبار

1396/11/17 سه‌شنبه

پیرو بازدید های دوره ای از کلیه واحدهای بیمارستان در تاریخ 96/11/16 مدیریت بیمارستان به همراه مسئولین واحدها از واحدهای مذکور بازدید به عمل آوردند بنا به این گزارش در این بازدید مشکلات و مسائل واحدهای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردد مشکلات مطروحه تا حد امکان در صورت تطابق با سیاست های مالی مرکز رفع گردد. در این بازدید مدیریت بیمارستان بر نقش مشورتی این بازدید ها تاکید نمودند و کلیه پرسنل این واحدها با خاطری آسوده مشکلات و موارد را مطرح می نمودند .

در پایان مقرر گردید مسائل و موارد قابل اصلاح در بازه زمانی مشخص توسط مسئولین مرتبط با موضوع مرتفع گردد .