اخبار
بیمارستان 22بهمن رتبه نخست ارزیابی عملکرد در سال 95 کسب کرد

1396/11/18 چهارشنبه

ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با هدف ارائه بازخورد و مشخص شدن میزان موفقیت آنها در تحقق اهداف استراتژیک و معیارهای تعیین شده ، بسترسازی جهت تحول اداری و بهبود مستمر فعالیت ها از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است طبق اعلام  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن  در زمینه ارزیابی عملکرد توانسته مقام نخست را در بین بیمارستانها در سال 1395 کسب نماید0

محمد رضا بیگدلو –مدیر مرکز  افزود: ارزیابی عملکرد فرایندی است که با انجام آن مسئولین  سازمان می توانند از نقاط ضعف و قوت خود آگاه شده و همچنین تهدیدات و فرصت‌های محیطی را شناخته و با تدوین استراتژی لازم باعث پیشرفت و اعتلای سازمان خود شوند.وی افزود شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور شامل محورهای درمان، بهداشت، تحقیقات و فناوری، آموزش ، غذا و دارو و … هستند.

ایشان برنامه‌های مهندسی نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد را از جمله شاخص های عمومی این ارزیابی برشمرد. ایشان در پایان از سعی و تلاش همکاران محترم در راستای دستیابی به این مهم تقدیر و تشکر نمودند  .