اطلاعیه
شماره تلفن گویای مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن جهت نوبت دهی تلفنی :33550188

شماره تلفن گویای مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن جهت نوبت دهی تلفنی :

33550188

 

24 ساعت قبل باید تماس گرفته شود