اطلاعیه
چکیده مختصری از خدمات ارائه شده در این مرکز
1-      EEG  نوار مغزی (جهت بیماران بستری و مراجعه کنندگان سرپایی)
2-        ECT شوک مغزی (جهت بیماران بستری و مراجعه کنندگان سرپایی)
3-      انجام آزمایشات جهت مراجعه کنندگان به صورت سرپایی
4-      درمانگاه روانپزشکی
5-      درمانگاه روانشناسی
6-      MMT ( مرکز ترک اعتیاد )
7-      رادیولوژی ( انواع گرافی ها و عکس قفسه سینه )(جهت بیماران بستری و مراجعه کنندگان سرپایی)
8-      برگزاری جلسات رایگان آموزش به خانواده ( دوشنبه اول ماه بیماران اسکیزوفرنی ، دوشنبه آخر ماه بیماران دوقطبی ) با ثبت نام قبلی
       9- را ه اندازی هات لاین یا ارائه خدمات مشاوره تلفنی توسط رزیدنت بیمارستان 22بهمن همه روزه از ساعت 12 ظهر تا 12 شب با شماره تماس : 02833572997
      10-انجام  مشاوره روانشناسی برای معرفی شدگان از مدارس و...
      11-انجام خدمات مشاوره روانپزشکی جهت  معاینه روانپزشکی معرفی شدگان از سایر نهادها در بدو استخدام
     و.....