اخبار مهم
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9928c764-e93a-4796-a546-c736d9281528

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=6e8a6e6d-ec5b-471f-808d-db2b3c062c8a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3a411c9a-b11e-4997-b278-31a13251e268

اخبار
مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن  گواهینامه اعتبار بخشی ملی با درجه یک دریافت کرد
کسب گواهینامه اعتبار بخشی درجه یک بیانگر این است که فعالیت‌های بیمارستان فراتر از استانداردهای تدوین شده، در جریان است و بیمارستان به صورت مستمر توسط خود پایش شده و اقدامات اصلاحی در راستای رفع مشکلات و عدم انطباق‌ها انجام می‌شود.
ابراز همدردی کارکنان مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن با آسیب دیدگان زلزله
همکاران 22بهمن با کمک های اندک خود برآن شدند تا مرهمی باشند بر پیکر زخم خورده هموطنان استان کرمانشاه باشند
بازدید دکتر احمد حاجبی قائم مقام معاون درمان وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان و اعتیاد به همراهی دکتر مدبر از مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن
ازدید دکتر احمد حاجبی قائم مقام معاون درمان وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان و اعتیاد به همراهی دکتر مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان و مسئول واحد نظارت بر مراکز درمان اعتیاد دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن
بنا به اظهار کارشناس وزارت متبوع مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن یکی از برترین های کشور می باشد
دکتر سمانه صفاری زاده ، روانپزشک و مسئول فنی آن واحد، در جريان اين بازديد به تشریح عملکرد مرکز درمان سوء مصرف مواد پرداخت ،...
مقالات