مدیریت
 
نام و نام خانوادگی: محمد رضا بیگدلو
شماره تلفن مستقیم : 33565712-028
شماره تلفن:    33555054-028
شماره داخلی:219

ایمیل : hospital.bahman@yahoo.comسوابق کاری :

مدیر مرکز از سال 91 تا کنون، سرپرستاری بخش ccu بیمارستان بوعلی به مدت 17سال ، سوپروایزر بالینی و آموزشی به مدت 10 سال ، دبیرستاد اقامه نماز به مدت 10سال ، عضو بسیج و فرمانده بسیج جامعه پزشکی از سال 69 تا کنون ، کارشناس ستاد شاهد و ایثارگران به مدت سه سال ، کارشناس ستاد هدایت و  EOC دانشگاه بطور کل دارای 26 سال سابقه کار

چکیده شرح وظایف مدیریت :

- صدور احکام ارتقای طبقه کارکنان پس از ارسال صورتجلسه مربوطه
- صدور احکام مرخصی :
 - استحقاقی کارکنان تحت سرپرستی تا سقف 4 ماه
 - استعلاجی کارکنان تحت سرپرستی تا سقف 4 ماه پس از طی مراحل مربوطه
- مرخصی زایمان تا سقف 9 ماه
 - مرخصی بدون حقوق تا سقف 6 ماه
- صدور احکام مأموریت روزانه اداری تا سقف مجاز برابر آیین‌نامه
انجام مکاتبات اداری
- تأیید گواهی انجام کار، اضافه‌کار ساعتی و مأموریت کارکنان تحت سرپرستی
- تأیید گواهی انجام کار شرکتهای خدماتی طرف قرارداد واحد مربوطه
-امضای چک‌ها، اسناد و لیست‌های حقوقی، اسناد مالی و اموالی، حواله رسید انبارها در سقف اعتبارات تخصیص یافته به‌شرح ذیل:
-اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات جاری، درآمد اختصاصی، اعتبارات ابلاغی، طرح تملک دارایی‌ها و سرمایه‌ای، اعتبارات عمرانی (ملی- استانی) و سایر منابع اعتباری