پرسشهاي متداول
چگونه میتوانم با رئیس و مدیر بیمارستان ملاقات حضوری داشته باشم ؟


زمان ملاقات عمومی با ریاست  و مدیریت محترم مرکز، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 12 الی 13 با هماهنگی با مسئول دفتر ایشان می باشد.

 
امتیاز دهی