پرسش های متداول
1ـ آیا می توانم برای مشاوره ازدواج به بیمارستان 22 بهمن بیایم؟
بله ـ در این مرکز کارشناسان ارشد روانشناسی برای ارائه خدمات مشاوره ای در واحد روانشناسی حضور دارند . شما با مراجعه به واحد روانشناسی و گرفتن نوبت می توانید از امکانات مشاوره ای استفاده نمایید.
 
2ـ بیمار من بدلیل بستری های مکرر در بیمارستان، پوشش بیمه ای ایشان چگونه می شود؟
بدلیل مسدود بودن پوشش بیمه ای، بیمار شما در عرض یکسال تا 56 روز بیمه می شود و هزینه پس از 56 روز با هزینه آزاد محاسبه می شود.
 
3ـ آیا کلاسهای آموزشی برای خانواده های بیماران در 22 بهمن تشکیل می شود؟
در بیمــارستان 22 بهمن برای خانواده های بیماران اسکیزوفرن و دوقطبی کلاس آموزش خانواده درمانی در دوشنبه های اول و آخر ماه تشکیل می شود. در صورت تمایل به حضور می توانید با شماره سوپروایزر آموزشی مرکز تماس بگیرید.                              33555054 – 028 داخلی 225
 
4ـ من بیمارم را از بیمارستان 22 بهمن مرخص کرده ام در صورت داشتن مشکلاتی با ایشان چگونه با روانپزشک تماس بگیرم؟
در این بیمارستان سیستم Hot line وجود دارد بدین صورت که در مواجهه با مشکل یا داشتن سوالاتی می توانید با شماره هات لاین   33572997 تماس بگیرید و با روانپزشکان صحبت کنید.
 
5-من بیمه روستایی دارم هزینه درمانی بیمارستانم چقدر خواهد شد؟
پس از انجام و تکمیل کار درمانی شما و ترخیص روانپزشک شما، بعد از انجام محاسبات واحد ترخیص و بررسی پرونده شما، هزینه هایی با فرانشیز روستایی که پرداخت 3 % می شود.