سئوالات متداول
سئوال : ساعت تماس برای گرفتن نوبت دهی تلفنی چه ساعتی می باشد ؟
جواب 1 : برای گرفتن نوبت از دکتر جاودانی ( شنبه ها ) می توان از ساعت 00:01 بامداد روز جمعه تماس گرفته شود .
جواب 2 : برای گرفتن نوبت از دکتر ضمیر ( دوشنبه ها ) می توان از ساعت 00:01 بامداد روز یکشنبه تماس گرفته شود .