فرم نظام مشارکت
فرم نظام مشارکت
نام
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
کد ملی
عنوان پیشتهاد
راهکار پیشنهادی
چگونگی اجرای فعلی فرایند
انتتخاب بخش
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر