واحد ECT و EEG

کارمند ECT و EEG : 

      نام و نام خانوادگی : مریم شیروانیان
سمت : مسئول واحد ECT و EEG
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 217 


موقعیت
: واحد ECT در طبقه همکف ساختمان شماره 2 واقع شده است و دارای 7 تخت فعال می باشد و به بیماران بستری و سرپایی خدمات درمانی ارائه میدهد. این بخش در تمامی روزهای هفته حتی ایام تعطیل فعال می باشد

                  
دستگاههای موجود به شرح ذیل میباشد:
 دستگاه شوک قلبی مدل zol
 دستگاه مانیتورینگ قلبی مدل سعادت
 دستگاه پالس اکسی متر مدل اپادیس
 دستگاه الکترو شوک مغزی مدل ارائ
 دستگاه EEG مدل نگار اندیشان و...
 که روزانه این واحدها فعال میباشند و اماده پذیرش بیماران سر پایی وبستری میباشند
و سایر امور محوله ...